Teateraffischer • gmgpc/swe
föredragen benämning
Teateraffischer
nära match
Theatrical posters • gmgpc 001066
variant
Affischer för scen- eller estradframträdande
Musikteatersaffischer
Operaaffischer
Trolleriaffischer
Varietéaffischer
Vaudevilleaffischer
anmärkning om användning
Omfattar affischer för teaterstycken; lilleputts-, varieté- och vaudevilleföreställningar; operor och operetter; revyer; musikaler; trollerier; särskilda artistframträdande och andra scenföreställningar.
Ladda ner
Andra tjänster