Genre/form

Sprängbilder

Samma sak som
Föredragen benämning Sprängbilder
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar som visar objekt i ”sprängt” utförande där varje del kan ses tydligt men i direkt anslutning till de andra delarna. Bilderna har i uppgift att visa och lära vilka olika delar som något består av och/eller visa hur dessa ska monteras ihop med varandra. Sprängbilder förekommer i reservdelskataloger, i monterings- och modellbygganvisningar. Det mest kända typexemplet i Sverige är IKEA:s monteringsanvisningar. [Bild och form för informationsdesign / Red. Rune Pettersson.]
Metadata