Sportaffischer • gmgpc/swe
föredragen benämning
Sportaffischer
nära match
Sports posters • gmgpc 000996
variant
Idrottsaffischer
anmärkning om användning
Affischer utgivna för att annonsera idrottsevenemang, t.ex. fotbolls- eller boxningsmatcher. Hit även affischer utgivna till minnet av idrottsmän. Äldre brottnings- och boxningsaffischer indexeras som CIRKUSAFFISCHER.
Ladda ner
Andra tjänster