Speakeasy-kort • gmgpc/swe
föredragen benämning
Speakeasy-kort
nära match
Speakeasy cards • gmgpc
variant
Lönnkrogskort
anmärkning om användning
Identifieringskort som låter innehavaren komma in på en lönnkrog under förbudstiden i USA (1920-1933). Ser ofta ut som medlemskort i en klubb eller innehåller endast kryptiska markeringar.
Ladda ner
Andra tjänster