Genre/form

Skrapkartonger

Samma sak som
Föredragen benämning Skrapkartonger
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Teckningar med vita linjer utförda genom ristning med ett skrivstift eller annat verktyg genom ett skikt av svart bläck på en vit gipsbelagd kartong. Introducerades på 1800-talet.
Metadata