Samlarstämplar • gmgpc/swe
föredragen benämning
Samlarstämplar
nära match
Collectors' marks • gmgpc
variant
Samlarmärken
anmärkning om användning
Tryckta eller handskrivna stämplar eller märken, varmed samlare eller offentliga samlingar anger att en handteckning eller ett grafiskt blad är deras egendom. Samlarstämplar började användas omkring 1600 och möjliggör ofta rekonstruktion av gamla skingrade samlingar. [Lexikon för konst, 1960, s.1308.]
Ladda ner
Andra tjänster