Reklamtrycksaker • gmgpc/swe
föredragen benämning
Reklamtrycksaker
nära match
Promotional materials • gmgpc
variant
Försäljningsfrämjande material
Marknadsföringsmaterial
anmärkning om användning
Tryckt material eller produkter som delas ut i syfte att få allmänheten att uppmärksamma konsumtionsvaror eller samhällsfrågor.
Ladda ner
Andra tjänster