Genre/form

Registerkartor

Samma sak som
Föredragen benämning Registerkartor
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Kartor som visar tomtgränser, fastigheternas underindelningar, äganderätt och alla fakta som är viktiga för att beskriva och identifiera avbildade enheter. Efter ca 1900 omfattar de även en eller flera fastighetsbevis som vittnar om vederbörligt godkännande. De visar inte nödvändigtvis höjdförhållanden, vattendrag eller kulturelement.
Metadata