Protestaffischer • gmgpc/swe
föredragen benämning
Protestaffischer
nära match
Protest posters • gmgpc
variant
Revolutionära affischer
anmärkning om användning
Affischer som uttrycker politisk eller social kritik. Ibland kunde sådana affischer ges ut i propagandasyfte eller som stöd till en revolutionär rörelse.
Ladda ner
Andra tjänster