Produktkataloger • gmgpc/swe
föredragen benämning
Produktkataloger
nära match
Manufacturers' catalogs • gmgpc
Sales catalogs • gmgpc
Trade catalogs • gmgpc
variant
Branschkataloger
Försäljningskataloger
Grossistkataloger
Salukataloger
Varukataloger
anmärkning om användning
Kataloger utgivna av fabrikanter, återförsäljare och grossister i syfte att sälja sina varor. De har vanligen illustrationer och textbeskrivningar av föremål till salu.
Ladda ner
Andra tjänster