Genre/form

Negativ med färgkopplare

Samma sak som
Föredragen benämning Negativ med färgkopplare
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Omfattar varunamnen Kodacolor (lanserades 1942 som det första kommersiella färgnegativförfarandet i USA) och Ektacolor (1947). En kromogen framkallningsprocess.
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Negativ med inbyggda färgkopplare Ändrat 2007-12-12.
Metadata