Genre/form

Monotypier

Samma sak som
Föredragen benämning Monotypier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska blad framställda genom att en bild målas på glas-, metall- eller annan plåt, eller genom att tryckfärg appliceras och delvis fördrivs och sedan överförs bilden till papper. Vanligtvis görs det inte mer än ett eller två avdrag.
Metadata