Genre/form

Metallstiftsteckningar

Samma sak som
Föredragen benämning Metallstiftsteckningar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Teckningar utförda med spetsigt metallstift, vanligen av bly eller silver, på papper grunderat i vitt eller i färg. Blystiftsteckningen användes för uppskissering av bl.a. bokmålningar under medeltiden och renässansen men föll ur bruk i och med att blyertspennan började användas i slutet av 1500-talet. [NE.] Tekniken användes av konstnärer även i slutet av 1800-talet.
Metadata
Smalare