Genre/form

Landskapsbilder

Samma sak som
Föredragen benämning Landskapsbilder
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Allmänna eller vidsträckta vyer av naturlandskap omfattar ibland även sjöar och vattendrag. Kan också inkludera figurer och objekt skapade av människor men dessa är av sekundär betydelse för kompositionen. Vanligen gjorda från en upphöjd eller avlägsen utkikspunkt, t.ex. utsikt från ett bergkt. Ej närbilder i marknivå t ex. av ett träd.
Metadata
Smalare