Kontaktkartor • gmgpc/swe
föredragen benämning
Kontaktkartor
nära match
Contact sheets • gmgpc
variant
Provblad med kontaktkopior
anmärkning om användning
Provblad som innehåller kontaktkopior från flera negativ. Används ofta för att välja ut bilder för kopiering.
Ladda ner
Andra tjänster