Kollodiumdiapositiv • gmgpc/swe
föredragen benämning
Kollodiumdiapositiv
nära match
Collodion transparencies • gmgpc
variant
Kollodium positivfotografier
anmärkning om användning
Vanligtvis stereofotografier på glasplåtar eller skioptikonbilder. Användes under 1850-1890-talet.
Ladda ner
Andra tjänster