Knappar (märken) • gmgpc/swe
föredragen benämning
Knappar (märken)
nära match
Buttons (Information artifacts) • gmgpc
variant
Nålmärken
Pins
anmärkning om användning
Prydnadsföremål eller märken som bärs t.ex. på kavajslag. Stansade eller tryckta med mönster eller slogan. Ofta diskformade.
Ladda ner
Andra tjänster