Genre/form

Fotomekaniska halvtonsreproduktioner

Samma sak som
Föredragen benämning Fotomekaniska halvtonsreproduktioner
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Tryck som känns igen genom punktmönster, cirkellinjer eller annan antydan om raster som placerats mellan originalbilden och kameran. Användes vanligen för reproduktion av originalbilder med kontinuerlig tonskala, t.ex. för fotografier, i böcker, tidningar eller andra publikationer. Kommersiellt tillgängliga först på 1880-talet.
Metadata