Genre/form

Filmdiapositiv med färgraster

Samma sak som
Föredragen benämning Filmdiapositiv med färgraster
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Färgdiapositiv framställda med additivt förfarande som introducerades på 1930-talet. Omfattar varunamn Filmcolor (som ersatt Autokromer) och Dufaycolor som fanns kvar in på 1950-talet.
Metadata