Fasadritningar • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Fasadritningar
nära match
Elevations • gmgpc
variant
Elevationer
Vertikalprojektioner
anmärkning om användning
Grafiska avbildningar av en vertikal exteriör eller interiör av en byggnad, konstruktion eller ett föremål återgiven utan perspektiv. Bilderna ser vanligen platta ut men vissa kan ha en förmåga att återge en viss känsla av djup med hjälp av skuggning och olika linjetjocklek.
Ladda ner
Andra tjänster