Genre/form

Fasadritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Fasadritningar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar av en vertikal exteriör eller interiör av en byggnad, konstruktion eller ett föremål återgiven utan perspektiv. Bilderna ser vanligen platta ut men vissa kan ha en förmåga att återge en viss känsla av djup med hjälp av skuggning och olika linjetjocklek.
Metadata