Genre/form

Detaljstudier (bilder)

Samma sak som
Föredragen benämning Detaljstudier (bilder)
Ingår i system
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Små särskilda delar av en målning, formgivning eller annan komposition. Visar vanligtvis i en förstorad skala mer information än i det kompletta konstverket. Utförs ofta som en förberedelse för ett större fullständigt verk, som studie- eller övningsobjekt, eller som en instruktion för yrkesmän eller hantverkare. Denna term omfattar även fotografier gjorda från en del av ett negativ.
Metadata