Genre/form

Découpure

Samma sak som
Föredragen benämning Découpure
Ingår i system
Bredare
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Dekorationsmetod som innebär att ornament, blommor, fåglar etc. klipps eller skärs ut i papper, tyg, trä eller metall och fästs på ett underlag. Découpurearbeten var populära främst under rokokon, då de förekom på möbler - en följd av tidens svärmeri för kinesiska lackarbeten - samt på småföremål som solfjädrar och toalettillbehör.
Metadata