Carriers' addresses • gmgpc/swe
föredragen benämning
Carriers' addresses
nära match
Carriers' addresses • gmgpc
variant
Bellmen's verses
Newscarriers' addresses
Newsmans' addresses
anmärkning om användning
Verser i form av ett flygblad eller en flygskrift som tidningsförsäljare (och ibland andra försäljare) överlämnar i början av ett nytt år för att få en dusör.
Ladda ner
Andra tjänster