Genre/form

Camera obskura-bilder

Samma sak som
Föredragen benämning Camera obskura-bilder
Ingår i system
Nära match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Teckningar (och målningar eller andra bilder framställda från dem) utförda genom att man kopierar bilden av ett objekt eller scen som den visas när den projiceras genom öppningen i camera obskura vilken används för att underlätta exakthet. Detta instrument, tillgängligt sedan 1500-talet, kan vara en bärbar låda med lins och spegel eller en kammare. Ersattes av camera lucida.
Metadata