Camera lucida-bilder • gmgpc/swe
föredragen benämning
Camera lucida-bilder
nära match
Camera lucida works • gmgpc
anmärkning om användning
Teckningar (och målningar eller andra bilder framställda från dem) utförda genom att man kopierar bilden av ett objekt eller scen som den visas när den projiceras genom prismat på en camera lucida. Instrumentet, som bidrar till att göra bilden exakt och förstora eller förminska den, användes inte allmänt förrän början av 1800-talet. Ersatte camera obskura.
Ladda ner
Andra tjänster