Genre/form

Brunkopior

Samma sak som
Föredragen benämning Brunkopior
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Bilder framställda med en fotografisk metod som introducerades i slutet av 1800-talet. Användes under 1920-1950-talet för kopiering av arkitektur-, ingenjörs- och monteringsritningar. En spegelbild med vita linjer på mörkbrun- eller sepiabakgrund, användes för att framställa blåa och svarta linjekopior. Återupplivades i mitten av 1960-talet som en alternativ fotografisk process.
Metadata