Genre/form

Bokillustrationer

Samma sak som
Föredragen benämning Bokillustrationer
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Illustrationer i böcker och broschyrer, antingen fotografier, fotomekaniska reproduktioner eller andra bildmedier. Omfattar både de illustrationer som fortfarande utgör en del i boken och de som är avskilda från den. Även teckningar, fotografier, tryck och andra bilder framställda för att reproduceras som illustrationer, oavsett om de någonsin varit publicerade eller inte.
Metadata