Genre/form

Blåkopior

Samma sak som
Föredragen benämning Blåkopior
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning om användning
  • Cyanotypier som återger ritningar som vita linjer på blå botten. Introducerades i Förenta Staterna runt 1876. Den dominerande metoden för återgivning av arkitektur- och maskinritningar under 1950-talet, upphörde nästan helt 1980.
Metadata