Genre/form

Bläckstråleutskrifter

Samma sak som
Föredragen benämning Bläckstråleutskrifter
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Utskrifter gjorda med datorstyrda anordningar med hjälp av små droppar av bläck som pressas ut på papper eller andra ytor. Färgdropparna kan ge varierande intryck från halvton till kontinuerlig ton. Tekniken blev allmänt utbredd på 1990-talet.
Metadata