Genre/form

Axonometriska projektioner

Samma sak som
Föredragen benämning Axonometriska projektioner
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Parallella ortogonala projektioner i vilka objektet eller föremålet är lutat i förhållande till bildytan på så sätt att tre sidor och axlar blir synliga fast inte i verklighetstrogen form.
Metadata
Smalare