Genre/form

Anamorfoser

Samma sak som
Föredragen benämning Anamorfoser
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Bilder framställda med systematisk perspektivförvrängning eller med någon annan metod som gör en bild oigenkännlig. Bilden återfår sina rätta proportioner om den betraktas med hjälp av ett särskilt verktyg. Användes ofta i tryck och teckningar på 1600 och 1700-talet samt i fotografier under 1800-talet. Bilder återges ofta som de kan ses i en konvex eller konkav cylindrisk spegel. I Sverige har Hans Hamngren alltsedan 1970-talet komponerat objekt som bygger på anamorfos [NE ].
Metadata