Albumindiapositiv • gmgpc/swe
föredragen benämning
Albumindiapositiv
nära match
Albumen transparencies • gmgpc
variant
Hyalotyper
anmärkning om användning
Vanligtvis glasdiabilder för diaskop eller stereobilder, introducerades 1849, ersattes till stor del av kollodiumdiabilder.
Ladda ner
Andra tjänster