Albumbilder (samlarbilder) • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Albumbilder (samlarbilder)
nära match
Album cards • gmgpc
variant
Albumkort (samlarbilder)
Samlarkortserier
anmärkning om användning
Samlarkort avsedda för insättning i album. De saknar ofta utgivarens namn och datum.
Ladda ner
Andra tjänster