föredragen benämning
Album
nära match
Albums • gmgpc
variant
Minnesalbum
anmärkning om användning
Uppsättningar av sidor med bundna eller lösa blad. Omfattar handgjorda album och utgivna volymer av blanka sidor avsedda för insättning av bilder eller minnessaker.
Ladda ner
Andra tjänster