Genre/form

Acetatnegativ

Samma sak som
Föredragen benämning Acetatnegativ
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Acetatnegativa "säkerhetsfilmer" lanserades först i början av 1900-talet. Olika sorter omfattar diacetat- och triacetatfilmer och är ofta svåra att skilja från varandra.
Metadata