Genre/form

Överföringslitografier

Samma sak som
Föredragen benämning Överföringslitografier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Ett litografiskt avdrag framställt från en bild som tecknas eller trycks först på överföringspapper och sedan överförs till den litografiska stenen eller plåten för tryckning. Det litografiska överföringsförfarandet användes kommersiellt från ca 1850.
Metadata