Genre/form

Taktila böcker

Samma sak som
Föredragen benämning Taktila böcker
Ingår i system
Anmärkning om användning
  • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Böcker för synskadade med bilder i olika material att känna på, även med blindskrift och storstil
Metadata