Genre/form

Lättlästa böcker

Samma sak som
Föredragen benämning Lättlästa böcker
Ingår i system
Variant
Anmärkning om användning
  • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Böcker som är anpassade för personer med lässvårigheter avseende språk, grafisk form och innehåll
Metadata