Genre/form https://id.kb.se/term/barngf/Interaktiva%20b%C3%B6cker

Interaktiva böcker

Samma sak som
Föredragen benämning Interaktiva böcker
Ingår i system
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Anmärkning om användning
    • Hit böcker där delar av handlingen är förlagd utanför själva boken och läsaren förväntas använda andra medier än boken för att förstå handlingen
Visa som: