Genre/form

Interaktiva böcker

Samma sak som
Föredragen benämning Interaktiva böcker
Ingår i system
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Anmärkning om användning
    • Hit böcker där delar av handlingen är förlagd utanför själva boken och läsaren förväntas använda andra medier än boken för att förstå handlingen
Metadata