Genre/form

Framtidsskildringar

Samma sak som
Föredragen benämning Framtidsskildringar
Ingår i system
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Anmärkning om användning
    • Händelser som utspelar sig i framtiden. Jfr Dystopier, Science fiction, Utopier. Används sparsamt, när inget av nämnda begrepp är lämpligt. Används tillsammans med äo Framtiden.
Metadata