Genre/form

Filmade böcker

Samma sak som
Föredragen benämning Filmade böcker
Ingår i system
Anmärkning om användning
  • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Böcker som filmats (även film som blivit bok). Hit även böcker med anknytning till teveprogram
Metadata