Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/barn/V%C3%A4xter

Växter

Samma sak som
Föredragen benämning Växter
Ingår i system
Metadata
Smalare
Visa som: