Allmänt ämnesord

Teknik

Samma sak som
Föredragen benämning Teknik
Ingår i system
Metadata
Smalare