Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/barn/Sjukv%C3%A5rd

Sjukvård

Samma sak som
Föredragen benämning Sjukvård
Ingår i system
Metadata
Smalare
Visa som: