Allmänt ämnesord

Relationer

Samma sak som
Föredragen benämning Relationer
Ingår i system
Anmärkning
Metadata
Smalare