Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/barn/Funktionsneds%C3%A4ttning

Funktionsnedsättning

Samma sak som
Föredragen benämning Funktionsnedsättning
Ingår i system
Variant
Metadata
Smalare
Visa som: