Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/barn/Fris%C3%B6rer

Frisörer

Samma sak som
Föredragen benämning Frisörer
Termlista
Termlista https://id.kb.se/term/barn

Barnämnesord

Titel Barnämnesord
Kod barn
dc:alternative Barn
Beskrivning Barnämnesorden (Barn) är en lista med termer för indexering av litteratur för barn och ungdomar. Den innehåller cirka 1 500 godkända termer. Dessa finns i databasen Svenska ämnesord sedan 2005. Nya ämnesord för barnlistan godkänns av Svenska barnboksinstitutets redaktion för barnämnesord och förs därefter in i databasen.
foaf:page {u'@id': u'http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/om/'}
Ingår i dataset {u'@id': u'https://id.kb.se/'}
Bredare
Visa som: