URI (länk till resurs)
föredragen benämning
E-post
ingår i system
variant
E-brev
Epost
Mail
Mejl
Ladda ner
Andra tjänster