Bokklubbar • barn
föredragen benämning
Bokklubbar
ingår i system
variant
Läsecirklar
anmärkning om användning
Termen används för klubbar i form av fysiska träffar där man diskuterar böcker och läsning. Bokklubbar är det vedertagna begreppet för läsecirklar för barn.
Ladda ner
Andra tjänster