Berättarteknik • barn
föredragen benämning
Berättarteknik
ingår i system
anmärkning om användning
Används om instruerande faktaböcker där fokus ligger vid tekniken kring berättande
Ladda ner
Andra tjänster